Att vara förälder

Jag vill ge mina barn en kärleksfull uppväxt. Rötter som ger trygghet och självkänsla och vingar med ett gott självförtroende att ge sig ut i världen. Det är enkelt att säga, men samtidigt en ständig utmaning att göra. Därför försöker jag att utveckla mitt föräldraskap genom att läsa böcker, gå på föreläsningar, diskutera med andra föräldrar, genom coaching och olika utbildningar.

Forum för föräldrakunskap
Family in Mind är barnpassning, men också ett forum för föräldrakunskap. Vill du också förnya dina kunskaper, eller lära dig något nytt om föräldraskap? Hör av dig till Family in Mind, så kan vi diskutera ett upplägg. Kanske är det fler som är intresserade av samma ämne? Vi samlar idéer och lägger upp ett program.

Coach
Jag är diplomerad ICF (International Coach Federation) coach och erbjuder även individuell coaching på timbasis.  Många av svaren på våra frågor som rör barn, familjerelationer eller personlig utveckling har vi inom oss. Då kan det hjälpa att träffa en coach för att hitta dem. Hör gärna av dig med dina frågor.