Coaching

Min drivkraft är din utveckling
Tänk dig att du har en utomstående resurs utanför jobbet, skolan, hemmet eller idrottsklubben som kan hjälpa dig i din egna, och/eller i organisationens utveckling. Alla ledare, oavsett om du leder en familj eller ett företag, behöver då och då stanna upp och reflektera över och träna sitt ledarskap. Det hjälper jag gärna till med.

Sedan 2013 jobbar jag som diplomerad Coach enligt ICF, International Coach Federation. Min viktigaste uppgift som coach är att driva dig mot nya insikter, att hitta dina mål och tillsammans med dig arbeta för att nå dem. Det gör jag främst genom frågeteknik och med utgångspunkten att du har svar på frågorna inom dig.  Som coach guidar jag dig i att hitta dina svar och kan på så vis hjälpa dig i din utveckling, och att nå dina mål.  För att coachingen ska fungera är det viktigt att du öppnar upp och tar ansvar för din utveckling.

Min drivkraft är din utveckling. Mitt mål är att du som klient lyser upp av insikter och kommer fram till hur du ska nå dina mål.  Jag fullkomligt älskar när det händer!

Individuell coachning – vilka situationer?
Jag jobbar främst med individuell coaching. Målgruppen är vuxna eller ungdomar som behöver jobba kring målsättning/strategier för skolarbete eller lönearbete, tidsplanering/planering/struktur, godkända eller höjda betyg.

Det kan också vara personliga eller sociala målsättningar/strategier, motivation och drivkraft, strategier vid press/stress, strategier vid relationsproblem, strategier vid konflikthantering, stärka din självkänsla.

Andra situationer som jag gärna coachar dig i, är om du behöver strategier före, mitt i, eller efter ett jobbyte, eller personliga målsättningar och strategier i samband med en omorganisation. Har du som ledare fastnat och behöver komma vidare, står jag också gärna till tjänst.

Jag är också ute och föreläser/workshoppar med grupper som behöver inspiration att utvecklas i kommunikation, beteende och samarbete.

Min bakgrund
Under 17 år var jag bland annat projektledare för olika utvecklings- och kommunikationsprojekt i ett större internationellt bolag. Jag startade Family in Mind 2013 och fick pris som Årets Nyföretagare i Vellinge Kommun 2016 för att jag sysselsätter unga vuxna med barnpassning och läxhjälp, och för den kvalitetsambition och passion som genomsyrar verksamheten. Under två terminer prövade jag hur det var att jobba som skolcoach. Jag har nyss läst Idrottspsykologi och där finns också en källa till vetenskapligt baserad klokskap. Läs gärna mer om min bakgrund på Linkedin.