Genuin service och fantastiska medarbetare i lokala Family in Mind

Ser du någon smyga ner något i din brevlåda i närmsta tiden så kan det vara jag! Min önskan är att så många som möjligt ska få upp ögonen för Family in Mind. Vi trotsar de orosmoln som finns på rut-himlen genom att fortsätta satsa.

Family in Mind är Vellinge kommuns första professionella barnpassnings- och läxhjälpsföretag. Även om framförallt rut-tjänsten barnpassning fortfarande inte är så vanligt här som i andra delar av landet, finns det gott om konkurrenter. Flera av dem är riksomfattande, eller ”finns i hela Skåne”. Dit strävar vi inte, eftersom den personliga kontakten är en av våra grundpelare. Det som gör Family in Mind unikt är vår servicenivå, våra medarbetare och att vi är det lokala bolaget. Vi har en löpande dialog med våra kunder för att se till att de är riktigt nöjda – och vi coachar våra fantastiska anställda i stort och smått.

Vi jobbar med familjer som är väldigt nöjda med det vi levererar och verkligen uppskattar oss, som får deras vardag att bli mindre stressad. Några av oss utför arbete som inte bara får vardagen för dessa familjer att flyta på bättre, utan är en förutsättning för att föräldrarna ska kunna behålla sina jobb – och sin hälsa. Family in Mind är en viktig kugge i deras familjemaskineri. Några av våra anställda ser till att skolarbetet för ett antal barn blir roligare och motivationsnivån ökar. De är alla fina, trygga förebilder för de barn de har hand om på olika sätt.

Vi har som bekant fått en ny regering vars budgetförslag beslutas om i december. Regeringen föreslår att rutavdraget halveras till 25 000 kr per person och år, vid årsskiftet 2015/2016. Läxhjälp föreslås helt tas bort som rut-tjänst redan årsskiftet 2014/2015. Trots den osäkerhet som råder kommer vi fortsätta att leverera! Vi vet att de tjänster vi utför både är viktiga och uppskattade.

Annika Nordén

Family in mind logo-1